Lyrik

Næsten al japansk lyrik før den allernyeste tid er skrevet enten som tanka (5 linier med 31 stavelser)
eller som haiku (3 linjer med 17 stavelser).