Japansk haiku-digtning i det 20.århundrede

 

Niels Kjær

 

 

Når der skrives artikler og bøger om japansk haiku-digtning, er det - med rette - næsten altid "de fire store", dvs. Basho, Buson, Issa og Shiki, der fokuseres på. Den yngste af disse, Shiki, døde i 1902. På dette tidspunkt befandt haiku-digtningen sig i et dødvande.

 

Der er imidlertid også i det 20. århundrede blevet skrevet fine haiku-digte i Japan. De bedste af disse tekster kan læses i "Classical Haiku. A Master's Selection" (Charles E. Tuttle Company, 1991) Nedenfor vil jeg kort præsentere otte digtere og deres haiku - i min danske oversættelse.

 

Takahama Kyoshi (1874-1959)

var inspireret af Shiki. Efter sin debut i 1913 skrev han over 10.000 haiku. Et af dem lyder:

 

En nøgen kvinde

tager bad og begæres

af en krage

 

Iida Dakotsu (1885-1962)

blev født i en landsby nær Mt. Fuji. Han studerede engelsk litteratur på Waseda Universitetet, men opgav studierne i 1909 og vendte hjem. I de landlige omgivelser skrev han dynamiske naturdigte, som fx

 

Sommersanglærker

piler gennem himlene

ovr dybe bjerge

 

Tomiyasu Fusei (1885-1979)

var en højtstående embedsmand, der efter sin pensionering i 1937 helligede sig haiku-digtningen. Zen-buddhismens livssyn slår igennem i et haiku som dette:

 

Jeg elsker mit liv

skønt det er forgængeligt

som morgenlyset

 

Mizuhara Shuoshi (1892-1981)

født i Tokyo, var læge og debuterede i 1930 som haikudigter. Han viderefører bl.a. traditionen med at skrive nytårsdigte:

 

Nytår begynder med

at en enkelt frostramt rose

står i blomst

 

Nakamura Teijo (1900-1988)

var født i Kumamoto i Kyushu. Hendes haiku er feminine og følsomme, og emnerne er hentet i hverdagns begivenheder:

 

Visnede blade

- både halve og hele

på smeltevandet

 

 

Kato Shuson (født 1905)

grundlagde i 1940 haiku-tidsskriftet Kanrai (Torden ved Midvinter). Et af hans vinter-haiku lyder:

 

Vinterroserne

er et blændende syn

for den syges øjne

 

 

Nezawa Setsuko (født 1920)

blev som helt ung syg og tilbragte 24 år i sengen. I 1972 grundlagde hun tidsskriftet Ran (Orkidé). Et af hendes haiku lyder:

 

Et lynnedslag

midt i regntiden borttog

min elskede

 

 

Ishizaki Ryokufu (født 1935 i Tokyo)

er forretningsmand og haiku-digter. Han skriver smukke digte som fx.

 

På den hvide væg

en bleg hvid skygge

af sazanka-blomsten

 

Jeg håber, at det af det ovenstående fremgår, at der også i det 20. århundrede er blevet skrevet fine haiku i Japan. Digterne havde vidt forskellig baggrund, og begge køn var repræsenteret. Bogen Classic Haiku indeholder endnu flere nye digtere og tekster, men den rummer også haiku af "de fire store" og deres samtidige. Som læser får man altså i ét enkelt værk det bedste af både det gamle og det nye inden for japansk haiku-digtning.